Odvetnik za mobing

Odvetnik za mobing je v Sloveniji zelo iskana storitev, saj se želijo tako delavci kot tudi delodajalci najprej prepričati, ali se v povezavi z njimi izvaja dejanski mobing ter kako razrešiti mobing, ki je na delovnem mestu in v organizacijah velik problem. Mobing naj bi negativno vplival na psihološko stanje oškodovanca, njegovo zdravje. Na drugi strani pa je mobing kriv za nižjo produktnivost podjetij in organizacij. Preberi več “Odvetnik za mobing”

Odvetnik za zdravstvene zadeve

Odvetniki za zdravstvene zadeve pomagajo do odškodnine in pravične obravnave pacientom, ki so utrpeli lažje ali hude telesne poškodbe v nesreči, ali so zboleli za težko boleznijo. Odvetniki vodijo pogajanja z bolnišnicami, zavarovalnicami ali delodajalci v primerih, ko iz splošnih pogojev ali mnenja medicinske komisije ni možno pravično presoditi o dejanskem zdravstvenem stanju njihovih upravičencev.

Preberi več “Odvetnik za zdravstvene zadeve”

Odvetnik za nepremičnine in zemljiške zadeve

Pri urejanju lastništev med več lastniki na kmetijskem posestvu, stanovanju, hiši, parceli in nezazidljivi parceli bo odvetnik za nepremičnine in zemljiško pravo v pomoč klientom, ki so ga zase najeli. Tudi v primeru kupoprodajnih zemljiških poslov je lahko škoda pravnih nepravilnosti zelo velika. Zaposlitev odvetnka za zemljiško pravo bo zagotovilo brezskrben postopek in urejeno lastništvo kasneje.

Preberi več “Odvetnik za nepremičnine in zemljiške zadeve”

Odvetnik za zapuščinske zadeve in dedovanje

V primeru smrti in povezanih dedovanj, oporoke, dedno-pravnih pogodb in zapuščin je pogosto potrebno že v predsodni ali izvensodni postopek vključiti odvetnika. Zaradi materialnih interesov vključenih dedičev ter oseb, ki si prizadevajo za status dediča, služi odvetnik za zapuščinske zadeve kot katalizator med nasprotujočimi si interesi.  Preberi več “Odvetnik za zapuščinske zadeve in dedovanje”

Odvetnik za zavarovalno pravo

Odvetnik za zavarovalno pravo nudi pomoč pri urejanju zadev med zavarovalnicami in zavarovanci, ki nastopajo kot upravičenci ali izplačevalci odškodnine, ki je pod vprašajem. Odvetnik mora dobro poznati zavarovalni primer ter kako je prišlo do škodnega dogodka, kar opravi z analizo zavarovalne pogodbe, pogojev poslovanja zavarovalnice ter dejansko ugotovitvijo okoliščin in dejstev posameznega primera. Svojemu varovancu svetuje o najbolj optimalni poti glede izterjave zahtevka v obliki poplačila, ki je lahko sodna ali izvensodna poravnava. Preberi več “Odvetnik za zavarovalno pravo”