Odvetnik za socialne zadeve

Odvetnik za socialne zadeve pogosto nastopa kot zaščitnik socialno ogroženih, ki v primerjavi z javnimi inštitucijami nimajo pravnega znanja za dosego svoje pravice. Socialna zakonodaja je v Sloveniji zelo zapleteno zapisana in kompleksna za razumevanje, zato bo v sporih, ki bodo pogosto nastali zaradi nerazumevanja, odvetnik za socialne zadeve zastopnik socialno ogroženim osebam pred javnimi inštitucijami. Preberi več “Odvetnik za socialne zadeve”

Odvetnik za mobing

Odvetnik za mobing je v Sloveniji zelo iskana storitev, saj se želijo tako delavci kot tudi delodajalci najprej prepričati, ali se v povezavi z njimi izvaja dejanski mobing ter kako razrešiti mobing, ki je na delovnem mestu in v organizacijah velik problem. Mobing naj bi negativno vplival na psihološko stanje oškodovanca, njegovo zdravje. Na drugi strani pa je mobing kriv za nižjo produktnivost podjetij in organizacij. Preberi več “Odvetnik za mobing”

Odvetnik za zdravstvene zadeve

Odvetniki za zdravstvene zadeve pomagajo do odškodnine in pravične obravnave pacientom, ki so utrpeli lažje ali hude telesne poškodbe v nesreči, ali so zboleli za težko boleznijo. Odvetniki vodijo pogajanja z bolnišnicami, zavarovalnicami ali delodajalci v primerih, ko iz splošnih pogojev ali mnenja medicinske komisije ni možno pravično presoditi o dejanskem zdravstvenem stanju njihovih upravičencev.

Preberi več “Odvetnik za zdravstvene zadeve”

Odvetnik za nepremičnine in zemljiške zadeve

Pri urejanju lastništev med več lastniki na kmetijskem posestvu, stanovanju, hiši, parceli in nezazidljivi parceli bo odvetnik za nepremičnine in zemljiško pravo v pomoč klientom, ki so ga zase najeli. Tudi v primeru kupoprodajnih zemljiških poslov je lahko škoda pravnih nepravilnosti zelo velika. Zaposlitev odvetnka za zemljiško pravo bo zagotovilo brezskrben postopek in urejeno lastništvo kasneje.

Preberi več “Odvetnik za nepremičnine in zemljiške zadeve”

Odvetnik za avtorske pravice

Zakon o avtorskih pravicah je v veljavi z namenom zaščititi ustvarjalna dela, kot so glasba, pisana beseda, fotografije in slike. Poleg tega varuje tudi tudi varuje intelektualne stvaritve, kot je računalniška koda, tehnični in arhitekturni načrti. Z zaščito avtorskih pravic ima imetnik ali oseba, ki so ji pravice podeljene, lahko pravico do reproduciranja, distribucije, javnega izvajanja in prikazovanja ter pravico za ustvarjanja izpeljank. Odvetnik za avtorske pravice bo deloval v imenu svojega klienta za uveljavljanje pravic, izvedbe postopka njihove pridobitve ali dokazovanja avtorstva pred sodiščem. Preberi več “Odvetnik za avtorske pravice”

Odvetnik za brezplačno pravno pomoč

V kolikor oseba ni zmožna najeti odvetnika za zagotovitev ustavne pravice do sodnega varstva, predsodnega svetovanja in sklenitev poravnav se ji v skladu z Zakonom o brezplačni pravni pomoči dodeli odvetnika. Odvetnik za brezplačno pravno pomoč ni krit neposredno od svojega varovanca, pač pa sredstva zagotovi država iz proračuna. Preberi več “Odvetnik za brezplačno pravno pomoč”

Odvetnik za zapuščinske zadeve in dedovanje

V primeru smrti in povezanih dedovanj, oporoke, dedno-pravnih pogodb in zapuščin je pogosto potrebno že v predsodni ali izvensodni postopek vključiti odvetnika. Zaradi materialnih interesov vključenih dedičev ter oseb, ki si prizadevajo za status dediča, služi odvetnik za zapuščinske zadeve kot katalizator med nasprotujočimi si interesi.  Preberi več “Odvetnik za zapuščinske zadeve in dedovanje”