Digitalna strategija – razpis 2020 za podjetja

Spodbude Republike Slovenije in EU za digitalno transformacijo podjetij so uspešne le, če se podjetja prijavijo in se pridobljena sredstva izkoristijo za pravi namen. Podjetja se velikokrat ujamejo v začasran krog operativnega poslovanja in težko zastavijo strateške premike, razen če jim veliki kupci, konkurenca ne narekujejo hitrih sprememb. Digitalna strategija narekuje razvoj v smeri večje produktivnosti, profitabilnosti in dodane vrednosti, kar skupaj vodi do cilja, ki je digitalna transformacija podjetja – vse to pa lahko podjetja in organizacije izvedejo s pomočjo razpisa.

Hitre povezave:
 • Kako do 100.000 EUR nepovratnih sredstev?
 • Vaša prijava na razpis
 • Izdelava digitalne strategije
 • Katalog strokovnjakov za pripravo digitalne strategije
 • Kateri so kriteriji za prijavo na razpis digitalne strategije?
 • Kako dolgo traja izdelava digitalne strategije?
 • Do kdaj moramo vložiti prijavo?

Digitalna strategija je podlaga za nadaljnji razvoj podjetja s pomočjo digitalizacije operative, povečanja digitalnih kompetenc zaposlenih in vstop v informacijski ekosistem, ki v EU in globalno nastaja med dobavitelji in naročniki.

Kupčeve navade v njegovem osebnem življenju, kjer uporablja tablico, pametni telefon, spletno banko, napredne sisteme v avtomobilu, pametni dom, robotski sesalnik in je vedno on-line s tem, kar mu je pomembno, se bodo kmalu prenesle tudi v poslovno življenje! Sklep: tudi vaše podjetje potrebuje digitalno preobrazbo v naslednjih 3 letih, čemur je ta razpis namenjen.

Kako do 100.000 EUR nepovratnih sredstev?

Glede na razpis Slovenskega podjetniškega sklada lahko mikro, mala in srednje velika podjetja z minimalno petimi (5) zaposlenimi pridobijo nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR. Svoje upravičene stroške bodo s tem sofinancirala do maksimalno 60% deleža. Nepovratna stredstva so namenjena za:

 • zagotovitev tehnične opremljenosti podjetja
 • digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.
 • povečanje digitalnih kompetenc

“Vidim, kako se iz leta v leto modernizira poslovanje našega glavnega kupca v Nemčiji. Skrajni čas je, da se tudi mi premaknemo naprej, sicer se bojim, da kar naenkrat ne bomo več sposobni biti partner.” Lastnik izvoznega podjetja

Vaša prijava na razpis

“Ko gremo na sejem vsako leto spomladi v tujino, tam vedno vidimo novosti. Pametne naprave, roboti, digitalni procesi, novi materiali… Opažam, da nekatera naša konkurenca te novosti prenese k sebi. Vedno več. Mi samo gledamo kaj se dogaja in kupci bodo to začutili. Jaz moram zdaj prepričati oba lastnika. ” Direktor proizvodnega področja

Prijava na letošnji razpis imenovan P4D mora vsebovati:

 • izpolnjeno in potrjeno vlogo
 • digitalno strategijo: dokument, ki bo šel v pregled strokovnim presojevalcem
 • spremno dokumentacijo

Za brezplačno informiranje vašega podjetja, na vašem sedežu, se obrnite na strokovno pomoč: tukaj.

“Moja vizija je, da eliminiram človeške napake v proizvodnji. Da imamo operativo pod kontrolo in se potem posvetimo trgu in inovativnim izdelkom.” Direktor družinskega proizvodnega podjetja

Izdelava digitalne strategije

Priprava vloge in izdelava strategije sta nalogi vlagatelja, pri čemer je priporočeno, da si pomaga z zunanjimi izvajalci. Že po prvem pregledu razpisnih pogojev bo jasno, da je za celoten razpis potreben mini projekt, ki mora biti učinkovito voden – da se ne izgubi preveliko časa in ne povzorča zmeda za obstoječe poslovanje.

Primer izdelave digitalne strategije: Digitalna strategija, vzorec

Izdelavo strategije in prijavo na razpis zaupajte strokovnjaku iz kataloga za pripravo strategije: poiščite strokonjaka. Ta vam bo ponudil jasna navodila o naslednjih korakih ter pripravi informacij, ki jih morate dostaviti ob vlogi.

Digitalna strategija mora vsebovati elemente, ki jih predpisuje DIH Slovenija:

 • oceno stanja podjetja na področju digitalizacije
 • strategijo podjetja za digitalno transformacijo s ključnimi področji
 • načrt razvoja digitalnih zmožnosti podjetja

Digitalizacija je odgovor na vprašanje, kje vidite svoje podjetje čez 5 let. Če boste obstali tam, kjer ste, bodo šli kupci naprej in mimo vas.

Katalog strokovnjakov za pripravo digitalne strategije

Za pripravo digitalne strategije ste upravičeno do strokovne pomoči, ki jo do 10.000 EUR financira sklad. Stik s strokovnjakom navežete sami: oglejte si kontaktne informacije. Izkušeni strokovnjaki, ki so na prejšnjih razpisnih terminih uspešno prijavili že več vlog, vam bodo znali svetovati od začetka do konca.

Kateri so kriteriji za prijavo na razpis digitalne strategije?

Merila oziroma kriteriji, ki bodo odločali o podelitvi nepovratnih sredstev v višini do 100.000 EUR v letu 2020 so različni in niso enako veljavni.

Kako dolgo traja izdelava digitalne strategije?

Kvalitetna izdelava digitalne strategije zajema:

 • testiranje poslovnega okolja podjetja za digitalno konkurenco in digitalne kompetence, kar se izvede z vprašalniki, z opzaovanjem, s kratkimi skupinskimi sestanki
 • zajem poslovnih izhodišč in digitalnih možnosti na trgu, pri partnerjih in kupcih
 • izdelavo dokumentacije in vseh potrebnih prilog
 • usklajevanje z naročnikom in potrditev končne verzije

Celoten postopek se izvaja s skrbonstjo in z vodilom, da bo strategija poleg razpisnih pogojem zadostila tudi naročnikovemu podjetju kot podlaga za razvoj digitalne kompontente poslovanja za naslednja 3 leta. Takšna procedure traja v normalnih pogojih tudi več tednov.

Pri izbranem zunanjem strokovnjaku se pozanimajte za možnosti skrajšanja časa izdelave digitalne strategije za vaše podjetje, ki je pogoj za črpanje nepovrtanih sredstev!

Do kdaj moramo vložiti prijavo?

Vlogo za razpis je potrebno vložiti do vključno 31.3.2020.

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Ostali vavčerji, ki podpirajo digitalno transformacijo

Kaj je vloga DIH Slovenija?

Kaj so ostale posebnosti razpisa?

Digitalna transformacija kot način kako preko digitalne preobrazbe spremeniti obliko podjetja in se pripraviti na digitalne čase.