Digitalna strategija, primer: Vzorec, primer v [docx] in [PDF]

Z vizijo digitalne transformacije poslovanja morajo podjetja najprej definirati glavna izhodišča, prednosti in slabosti, tveganja in priložnosti preden se lotijo prvih aktivnosti. Podjetje mora zase pripraviti enovito podlago za temeljito digitalno preobrazbo v obliki dokumenta digitalne strategije. Digitalna preobrazba bo le tako uspešno stekla kot program projektov v sodelovanju med notranjimi in zunajnimi viri, ki bo poslovanju na digitalni način omogočil časovne prihranke, nove trge in trajnostno rast v novi digitalni ekonomiji. Primer (vzorec) digitalne strategije najdete v nadaljevanju.

Preberi več “Digitalna strategija, primer: Vzorec, primer v [docx] in [PDF]”

Nov rok za oddajo P4D 2019 -2023 Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Slovenski podjetniški sklad pri javnem razpisu P4D 2019 – 2023 obvešča, da prestavlja dva bližnja roka za oddajo vloge in sicer rok 01.04.2020 in rok 01.06.2020. Spodbude za digitalno transformacijo MSP, zaradi blažitev posledic koronavirusa COVID-19.  Rok za oddajo vloge za leto 2020 pri omenjenem javnem razpisu je prestavljen na 01.09.2020.

Preberi več “Nov rok za oddajo P4D 2019 -2023 Spodbude za digitalno transformacijo MSP”

Digitalna preobrazba – posodobite DNK svojega podjetja

Digitalna preobrazba je naslednji korak v človeškem razvoju. Človek se je skozi stoletja nenehno transformiral, predvsem s pomočjo svojega uma je inoviral in spodbujal tehnološke spremembe v smeri lažje, hitrejše, cenejše in bolj kvalitetne proizvodnje izdelkov in izvedbe storitev. Naslednji korak je digitalna preobrazba celotne gospodarske dejavnosti in javne uprave. Začeti pa mora sam s seboj in se digitalno preobraziti ter pridobiti potrebne kompetence, ki mu bodo omogočale doseganje želenih učinkov.

Preberi več “Digitalna preobrazba – posodobite DNK svojega podjetja”

Digitalna transformacija – razpis za nepovratna sredstva

Slovenski podjetniški sklad (SPS) razpisuje financiranje do 100.000 EUR nepovratnih sredstev za podjetja, ki se prijavijo na razpis: Digitalna transformacija P4D. Znesek denarja od države je od 30.000 EUR do 100.000 EUR, kar znaša 60% planirane investicije za digitalno transformacijo v 1 letu. Rok za oddajo prijave vključno s prilogami je vsako leto določen s strani SPS.

Preberi več “Digitalna transformacija – razpis za nepovratna sredstva”

Kaj je agilno vodenje projektov?

Že mesece živim v pripravah na pisanje serije blogerskih objav o agilnem vodenju projektov. In moja udeležba na včerajšnjem srečanju PMI Chapter Ljubljana je bila kot naročena, saj je bilo (se mi zdi, da prvič) slišati besedo “agilno” – za razliko od izrazov, kot so “metodologija”, “organizacija”, “standard” ali “obrazec”, ki so sestavni elementi terminologije tradicionalnega vodenja projektov.

Preberi več “Kaj je agilno vodenje projektov?”

Digitalna strategija – razpis 2020 za podjetja

Spodbude Republike Slovenije in EU za digitalno transformacijo podjetij so uspešne le, če se podjetja prijavijo in se pridobljena sredstva izkoristijo za pravi namen. Podjetja se velikokrat ujamejo v začasran krog operativnega poslovanja in težko zastavijo strateške premike, razen če jim veliki kupci, konkurenca ne narekujejo hitrih sprememb. Digitalna strategija narekuje razvoj v smeri večje produktivnosti, profitabilnosti in dodane vrednosti, kar skupaj vodi do cilja, ki je digitalna transformacija podjetja – vse to pa lahko podjetja in organizacije izvedejo s pomočjo razpisa.

Preberi več “Digitalna strategija – razpis 2020 za podjetja”