Pogoji za odobritev kredita

Za pridobitev posojila, stanovanjskega kredita ali hitrega posojila gotovine bo banka ali posojilno podjetje preverilo posojilojemalca. Pogoji za odobritev kredita kot je obrestna mera in ročnost se lahko med bankami in podjetji zelo razlikujejo. Zato je pomembno vedeti čim več podrobnosti, preden zaprosimo za kredit.

Hitre povezave:
 • Status zaposlenosti
 • Višina mesečnega dohodka
 • Zavarovanje kredita
 • Odpreti račun pri banki?
 • Boniteta prosilca za kredit
 • Znesek denarnega posojila ali bančnega kredita
 • Za kaj boste porabili denar?
 • Doba odplačevanja kredita

Status zaposlenosti

Posojilodajalna banka ali podjetje bo preverilo, ali posojilojemalec redno prejema denar (plačo, pokojnino, štipendijo) in v kakšni vsoti. V primeru zaposlitve bo potrebno med dokumentacijo za odobritev kredita večje vrednosti banki predložiti pogodbo o zaposlitvi. Posojilojemalec ima lahko različen status:

 • nezaposlen
 • nezaposlen z rednimi prejemki
 • zaposlen za določen čas
 • zaposlen za nedoločen čas
 • upokojenec
 • študent
 • ostalo

Na podlagi naše ankete izvedene v letu 2019 je razdelitev posojilojemalcev potekala v prid zaposlenih za nedoločen čas:

Skoraj 92% prosilcev posojil in kreditov je v Sloveniji redno zaposlenih.

Višina mesečnega dohodka

Banka se bo pri odobritvi kredita odločala na podlagi stalnosti prejemanja mesečnega dohodka ter njegove višine. Srednja vrednost mesečenga dohodka iz naše ankete iz leta 2019 je znašala okoli 1300 EUR neto.

Od prosilcev kredita in posojil znaša njihov mesečni prejemek med 1200 in 1500 evrov neto.

Zavarovanje kredita

Za razliko od bank posojilna podjetja niso tako pozorna na finačni tok osebe, pač pa na zavarovanje denarnega posojila, ki je lahko:

 • nepremičnina (hiša, zemlja, stanovanje)
 • premično premoženje (avto, traktor, zlato, umetniška dela, hlevske živali npr konj)
 • vrednostni papirji (delnice, obveznice)
 • odprta posojila, ki jih je dala oseba drugim osebam
 • nakup zavarovanja pri zavarovalnici

Odpreti račun pri banki?

Banka raje dodeli kredit svojim komitentom (strankam), kot osebam, katerih zgodovine in finančne stabilnosti ne pozna. Rešitev, ki jo lahko izvedete je, da pri banki odprete bančni račun ter dostavite zadnje 3 plačilne liste.

Boniteta prosilca za kredit

Banke uporabljajo medbančni informacijski sistem imenovan SISBON. V tem sistemu lahko vsak uslužbenec na banki preveri, ali:

 • imate pri drugih bankah odprt kredit, ki ga odplačujete
 • ali kredite redno odplačujete
 • ali imate kreditne kartice
 • ali poplačila kreditnih kartic redno izvajate
 • negativni dogodki v vaši zgodovini (niste plačali obroka kredita, šli ste čez limit, niste redno plačevali obveznosti z naslova kreditne kartice)
 • kje imate odprte bančne račune in kje ste jih že zaprli

Če boste uslužbencu navajali napačna dejstva, jih bo lahko hitro preveril v bančnem sistemu. Zato je priporočljivo povedati resnico, kar bo bolje tudi za vašo realno oceno sposobnosti odplačevanja kredita.

Znesek denarnega posojila ali bančnega kredita

Kakšen kredit in v kakšni višini bo banka odobrila je odvisno od vloge, ki jo kreditojemalec predloži ter seveda od pogojev, ki jih izpolnjuje.

Srednja višina kredita znaša okoli 5.000 EUR. To pomeni trikratni faktor glede na mesečni prejemek.

Za kaj boste porabili denar?

Kreditojemalci porabijo denar za različne namene. Iz naše anekte iz leta 2019 so razlogi naslednji:

 • poplačilo dolgov ali obstoječih kreditov
 • poplačilo zapadlih položnic
 • poplačilo izrednega limita
 • za opremo in prenovo stanovanja
 • za osebno porabo
 • za nakup rabljenega ali novega avtomobila
 • za poplačilo izvršbe
 • za druge namene

Doba odplačevanja kredita

Pri odobritvi kredita velja, da želite kredit odplačati čim bolj neboleče. To pomeni, da je rok odplačila čim krajši in mesečni obrok čim nižji. Obe želji sta si v diametralnem nasprotju, zato se boste morali odločiti med dvema finančnima ciljema:

 • odplačati posojilo čim prej oziroma čim hitreje
 • čim manjši vpliv na vaš mesečni razpoložljivi dohodek (čim manjši mesečni obrok)
Večina prosilcev za kredit si želi kratkoročno posojilo, ki ga bodo odplačevali v povprečju 2 leti.