Poplačilo kreditov in obveznosti. Kako se rešiti dolgov?

Ste si pred časom izposodili določeno količino denarja, sedaj pa je prišel čas, ko ga morate vrniti? Denarja nimate pri sebi in bi radi odplačevanje dolga drugače razporedili in odmaknili v prihodnosti? Potem izberite možnost poplačila obstoječih dolgov in obveznosti z novim kreditom ali posojilom, ki bo vam pisan na kožo. Pripravite se na pogovor z banko, leasing hišo, posojilnim podjetjem in morebitnimi izterjevalci denarja, kjer bo vaša nova rešitev poplačilo dolga z najemom novega.

Hitre povezave:
 • Kredit za poplačilo starega kredita
 • Poplačilo izvršbe
 • Urejanje izvršbe prek sodišča
 • Odplačilo leasinga
 • Plačilo obveznosti kreditne kartice
 • Poplačilo delavcev iz stečajne mase
 • Novi pogoji za kredit pri banki
 • Izposoja denarja pri ne-bančnem podjetju

Kredit za poplačilo starega kredita

V kolikor želite odplačati stari kredit, lahko to storite s pomočjo posojila, novega kredita ali z gotovino, ki jo imate pri sebi. Novi kredit lahko sklenete pri vaši obstoječi banki ali pri novi banki. Zavedati se morate, da razen različnih komercialnih pogojev, ki jih lahko dobite pri bankah, ne morete skrivati vaše slabe kreditne zgodovine. Vsak dogodek, ko ste zamujali z obrokom kredita ali poplačila kreditne kartice, je zapisan v med-bančnem bonitetnem sistemu imenovanem SISBON. Vsaka banka ima vanj vpogled, zato bodite previdni, kaj razlagate bančnemu uslužbencu pri drugi banki.

Pri poplačilu kredita je pomembno:

 • ali ste zaposleni ali v pokoju oziroma nezaposleni
 • kakšni so vaši mesečni dohodki na račun
 • kakšen je vaš razpoložljivi mesečni prihodek
 • ali obplačujete že kakšen kredit od prej oziroma ste zadolženi
 • kakšno je vaše premoženje (nepremičnine, premičnine, vrednostni papirji)

Včasih je najbolje, da nadaljujete pogovor z vašo obstoječo banko. Tamkajšnji informacijski sistem ima o vas več informacij, kot nova banka, zato lahko najdejo tudi alternativne načine reševanja vaše zadolženosti. Pri novi banki pa se prejšnjih pozitivnih dogodkov ne bodo zavedali in vam ne bodo mogli proaktivno pomagati. Predvsem pa je bistveno, da banko o vaši nezmožnosti plačevanja kredita pravočasno obvestite.

Poplačilo izvršbe

Izvršbo lahko poplačate s poplačilom na obroke. Obročno plačevanje izvršbe je odvisno od vašega dogovora z upnikom, zato se morate z njimi posebej uskladiti. V kolikor gre za poplačilo izvržbe za nujne življenjske stroške, kot so elektrika, plin, najemnina morate z upniki takoj stopiti v kontakt, ko se zaveste, da dolgov ne boste mogli poplačati v predvidenih časovnih rokih.

Koda namena za poplačilo izvršbe je lahko OTHR, na SEPA obrazcu. Gre za izjemno situacijo, ki jo banka tolerira in prepusti procesiranje plačila, ki ga priporočljivo nakažite kot urgentno. V primeru nujnega nakazila bo znesek na računu upnika ali izterjevalca še isti dan, v kolikor boste nakazilo sprovedli do 14. ure.

Urejanje izvršbe prek sodišča

Prijava dolžnika za izvršbo pri sodišču je dolgotrajen postopek, ki se ga branita tako upnik kot dolžnik. Sodišče je ponavadi na strani upnika in do dolžnika ne goji posebne empatije, vendar sodišče pri odločanju postopa pravično in so izjeme, v kolikor je dolžnikov odnos korekten. Tako je razvidno iz spodnjega primera s Sodišča:

Sodišče prve stopnje lahko ugodi dolžnikovemu ugovoru po izteku roka zaradi celotnega poplačila upnikove terjatve. Sodišče tudi upnika opozori, da neutemeljeno nasprotuje dolžnikovemu ugovoru, v katerem je ta trdil, da je plačal upnikovo terjatev. Dolžnik lahko pooblasti pooblačenca za zastopanje v procesu in poplačilo dolga. Denar na fiduciarnem računu pooblaščenca ni nujno dolžnikov.

Odplačilo leasinga

Ponavadi gre za poplačilo leasinga za avto, kjer je potrebno leasingodajalcu plačati preostali del, ki ga dolgujemo. S tem pridobimo svobodo za odločanje o prodaji avtomobila ali njegovo kasko zavarovanje. S poplačilom leasinga za avto se boste srečali tudi, ko boste kupili avto, katerega leasing še traja. Pri tem upoštevajte, da nakupna vsota še zdaleč ni končna cena avtomobila ter da bodo sledili novi stroški in dodatne obveznosti, ki jih boste imeli sedaj vi do leasingodajalca. Dobro pa je tudi vedeti, da bo leasing hiša, kjer ste avto kupili in sklenili leasing pogodbo, vaš avto lahko zaplenila že po 2 neplačanih obrokih leasinga.

Plačilo obveznosti kreditne kartice

Banka od vas vsak mesec vzame minimalno vsosto denarja za poplačilo dolga iz kreditne kartice. Mastercard ali Visa vas s preostankom dolga, ki vam ga ni potrebno poplačati takoj, financirata oziroma kreditirata z določeno obrestno mero. Gre za praktičen način kreditiranja vaše potrošnje, pri čemer pa obresti lahko dosežejo velike zneske.

V prihodnje se morate zavedati, da razkožno življenje z zavidanja vrednimi nakupi (pred sosedi, sodelavci, širšo družino) privede do posledic zadolženosti na kreditni kartici. Na žalost vas izdajatelj kreditne kartice med vašim zapravljanjem ne bo posebej opozarjal, da se približujete točki zadolženosti, zato je potrebna finančna disciplina že na začetku.

Poplačilo delavcev iz stečajne mase

Delavci so v primeru stečaja prvi, ki so upravičeno do izplačila plač in osebnih dohodkov z naslova zaposlitve na njihove bančne račune. Imajo prednost pred bankami upnicami ali dogavitelji, zato je pomembno, ali stečajna masa podjetja in kapital, ki ga stečajni upravitelj dajte v prodajo sploh zadošča za poplačilo neizplačanih plač.

Poplačilo delavcev iz stečajne mase se zgodi takoj, ko stečajni upravitelj na račun prejme katerikoli znesek. Podjetje v stečaju ima namreč tudi še dolžnike in po možnosti še posluje in prejema prihodke iz poslovanja (primer podjetja T-2 d.o.o., ki je v stečaju normalno poslovalo in se iz njega izkopalo). Ta proces podjetje ponavlja dokler niso izplačani vsi dolgovi do delavcev. V kolikor podjetje denarja nima in ga ne more prejeti, se stečaj zaključi in delavci niso upravičeni do izplačila plač.

Novi pogoji za kredit pri banki

Ob kreditu za poplačilo starega kredita se je z banko potrebno ponovno spogajati. Najbolj optimalno je, da dosežete nižjo obrestno mero financiranja ali celo fiksno obrestno mero. Pri tem morate paziti, da vam banka ne bo skušala prodati dodatnih finančnih produktov, ki jih ne potrebujete. Zavarovanja in podobni stroški, ki povečajo efektivno obrestno mero, vam bodo kredit za poplačilo zgolj podražili. Brez vseh informacij, ki jih potrebujete pred podpisom kreditne pogodbe, vam svetujemo, da ničesar ne podpisujete. Banka ima svojo pravno službo, kjer dela skupina pravnikov, vi pa verjetno nimate svojega odvetnika takoj na razpolago in verjetno vam ne bo svetoval brezplačno.

Pri novih pogojih posojila se zavzemite za:

 • čim nižjo obrestno mero
 • čim daljšo dobo odplačevanja
 • fiksno obrestno mero, ki se ne bo povečala v primeru slabšega stanja gospodarstva – takrat ko to najmanj potrebujete
 • čim manjši mesečni obrok, ki ga morate posojilodajalcu plačati

Izposoja denarja pri ne-bančnem podjetju

Pri bankah trajajo postopki odobritve zelo dolgo. V njihovih oddelkih za ocenjevanje tveganja so ljudje velikokrat zelo zadržanih in včasih preveč prestrašeni, da bi potrdili izdajo kredita strankam, ki bi ga bile spospodne odplačevati. Zato se ljudje, ki se sprašujejo, kako do denarja, obračajo tudi na ne-bančne ustanove, kjer lahko denar dobijo veliko hitreje.