Stanovanjski kredit – potrebna dokumentacija za pridobitev kredita pri banki

Za najem stanovanjskega kredita pri banki kot mlada družina, par, uslužbenec ali upokojenec, morate izpolnjevati več pogojev – od tega, da morate biti kreditno sposobni do pridobitve vse potrebne dokumentacije. Posebna kreditna komisija pri banki bo na podlagi vaše bonitetne ocene in predložene dokumentacije odločila o vašem posojilu za nakup stanovanja.

Hitre povezave:
 • Dokumentacija in obrazci k prošnjo za stanovanjski kredit pri banki
 • Zahtevana dokumentacija pri bankah v Sloveniji
 • Vloga za kredit pri Delavski hranilnici
 • Vloga za odobritev kredita pri Sparkasse banki

banka kredit stanovanje
Kralj na svojem, ali hlapec na tuji zemlji? Od vaše kreditne vloge bo odvisno, ali boste prišli do nepremičnine, ali pa boste ostali zunaj nje. Poskrbite, da bo kreditna dokumentacija kompletna.

Kreditna komisija se v bankah praviloma sestaja enkrat tedensko. Obravnavajo kreditne vloge, ki so sestavljene iz dokumentacije predložene s strani prosilca za kredit (kreditojemalca) ter dodatne dokumentacije, ki so predloži bančni uslužbenec, preko katerega vlagate prošnjo za kredit.

Dokumentacija in obrazci k prošnjo za stanovanjski kredit pri banki

Nakup stanovanja ali hiše na dobri lokaciji ter po dobri ceni je lahko posledica dolgotrajnega iskanja po nepremičnskih portalih ali pa zgolj posledica sreče. Prodajalcu nepremičnine je pomembno, da z vami (kupcem) čimprej sklene kupoprodajno pogodbo ter prejme aro in preostali znesek plačila. Temu ustrezno se morate tudi sami podvizati, da boste pri banki kredit pridobili v dovolj kratkem času. Ključ do hitre pridobitve kredita je poznavanje postopka ter potrebnih dokumentov, ki jih morate predložiti banki. Banka vam bo v izpolnitev in potrditev poslala naslednje obrazce:

 • Vloga za odobritev kredita. Obrazec, ki ga izpolnite in potrdite za obravnavno pred kreditno komicijo pri banki.
 • Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved. Obrazec, ki ga izpolnete in potrdi vaš delodajalec oziroma izplačevalec osebnega dohodka. S tem izjavlja, da se zavezuje trgati znesek mesečnega obroka od vaše plače in ga nakazovati banki. Zelo pogosta praksa je, da bo izplačevalec plače prosil banko, naj za odplačevanje kredita odpre za vas trajnik ter se s tem razbremenil odvečnih administrativnih opravil.
 • Plačilne liste. Potrdila vašega delodajalca o zadnjih 3 ali 6 izplačanih plačah. Kljub temu, da ste komitent banke in ima banka pregled nad vašimi financami, pa lahko s plačilnimi listami vaš pravi osebni dohodek. Pogosto banke ne upoštevajo potnih stroškov, dnevnic, plačil za uspešnost in podobnih variabilnih deležov osebnega dohodka.
 • Potrdilo delodajalca. Banka se želi zaščititi še z dokumentom, s katerim delodajalec potrjuje izplačevanje zneska mesečnega obroka kredita na bankin račun ter višino vašega mesečnega dohodka.
 • Potrdilo o življenjskem zavarovanju. Vinkulacija na banko.
 • Uradna ocena vrednosti nepremičnine, ki jo s kreditom kupujete. Cenitev opravi pooblaščeni cenilec nepremičnin. Cena cenitve je okoli 250 EUR. Ocena vrednosti ne sme biti starejša od 6 mesecev.
 • Vloga za posredovanje podatkov. V večini primerov boste pri stanovanjskih kreditih morali odpreti transakcijski račun pri banki kreditodajalki. V tem primeru bodo banko zanimali vaši trije zadnji mesečni prilivi ter odtegljaji z naslova kreditov in leasingov v preteklem mesecu. Podatke bo banki poslala banka, kjer že imate odprt transakcijski osebni račun, kamor prejemate plačo.
 •  Izjava poroka – izpolni in podpiše porok v dveh izvodih.

Zahtevana dokumentacija pri bankah v Sloveniji

Postopki za pridobitev stanovanjskega kredita so pri bankah v Sloveniji zelo podobni. Kljub temu pa so med zahtevano dokumentacijo med bankami razlike, ki se jih je potrebno zavedati ob izbiri banke kreditojemalke. Potrebna dokumentacija je pomemben dejavnik pri odobritvi stanovanjskega kredita s strani konkurenčnih bank:

Obrazci za odobritev stanovanjskega kredita pri NLB banki

Pri NLB banki so dokumenti, potrebni za odobritev kredita Veljavna osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje. Predložiti morate tudi potrdilo o davčni številki ter zadnje tri plačilne liste. Pri svetovalcu v banki izpolente vlogo za odobritev kredita. Kredit lahko zavarujete z zastavo nepremičnine. Delodajalec potrdi tudi upravno-izplačilno prepoved ter podpiše odstopno izjavo. V kolikor ste upokojenec morate predložiti zadnje obvestilo ZPIZa. Potrebovali boste tudi dokazila o zadnjih prilivih na va transakcijski račun.

Dokumentacija za odobritev stanovanjskega kredita pri SKB banki

Tudi pri SKB banki lahko najamete posojilo za nakup nepremičnine – bodisi stanovanja bodisi hiše, parcele ali drugih objektov. Zahtevani obrazci za prošnjo za kredit so v SKB osebni dokument, davčna številka, potrdilo delodajalca, izjava poroka, vloga za posredovanje podatkov ter vloga za izplačilo kredita pri banki. Pri tem ne gre spregledati politike SKB banke, kako bo banka ravnala v primeru, da boste zamujali s plačili mesečnih obrokov.

Dokumenti za odobritev kredita pri Addiko banki

Addiko banka, bivša Hypo banka, za odobritev kredita za nakup stanovanja  (nepremičnine) zahteva veljavni osebni dokument, davčno številko in bančno kartico. Vlogo za odobritev stanovanjskega kredita izpolnete s pomočjo bančnega uradnika. Potrebovali boste potrdilo delodajalca ter zadnje 3 plačilne liste. Pri Addiko banki ocena vrednosti nepremičnine ne sme biti starejša od 3 meseved.

Vloga za kredit pri Sberbank banki

Pri banki Sberbank se glede dokumentacije za sklenitev stanovanjskega kredita pozanimajte pri najbližji izpostavi banke. Pričakujete lahko podobne zahteve po obrazcih in dokumentaciji kot pri ostalih bankah, saj so le-te v skladu z zakonom in podzakonskimi bančnimi akti.

kredit banka
Starost nepremičnine je eden od dejavnikov pridobitve ugodnega kredita. Za novejše hiše in stanovanja, so lahko krediti pri bankah znatno ugodnejši. Cenitev nepremičnine upošteva tudi bližini prometne infrastrukture, športnih objektov, trgovin, šol in pošte.

Odobritev kredita pri Abanki

Pri Abanki oddate vlogo za stanovanjski kredit skupaj z ostalo dokumentacijo, kot so:

 • popis prejemkov in izdatkov
 • potrdilo delodajalca
 • zadnje 3 plačilnih liste
 • upravno izplačilna prepoved
 • potrdilo matične banke o prilivih in odtegljajih iz osebnega računa.

Vloga za kredit pri Delavski hranilnici

Pri Delavski hranilnici je mogoče najeti tudi kredit. Obrazci, ki sestavljajo kreditno dokumentacijo so naslednji: prošnja ali vloga za kredit, odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved ter premoženjski list, ki nastopa kot priloga h kreditni pogodbi. S potrditvijo premoženjskega lista boste hranilinico pooblastili za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov z namenom namen izvajanja kreditne pogodbe ali izterjave dolga.

Obrazci za odobritev kredita pri NKBM banki

Stanovanjski kredit pri NKBM banki lahko vzamete za dobo do 31 let. Poleg standardnih dokumentov za priložitev k vlogi za odobritev stanovanjskega kredita boste potrebovali tudi potrdilo o zaposlitvi in plači kreditojemalca in poroka, notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo ali zemljiškoknjižni izpisek in gradbeno dovoljenje. Odvisno od vrste nepremičnine, za katero jemljete kredit.

Odobritev kredita pri Unicredit banki

Pri Unicredit banki lahko izkoristite ugodnosti, ki jih ponujajo svojim komitentom in nekomitentom. Za predložitev vloge za kredit boste potrebovali izpolnjen obrazec Vloge za odobritev kredita, potrdilo delodajalca, ki bo vsebovala podatke o vaši zaposlitvi in plači oziroma pokojnini, upravno izplačilno prepoved, plačilne liste za zadnjih 6 mesevec, vlogo za posredovanje podatkov. Naredili pa vam bodo tudi fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčne številke. Priložili boste tudi izpis iz zemljiške knjige ter cenilno poročilo cenitve nepremičnine, ki jo kupujete.

Vloga za odobritev kredita pri Sparkasse banki

Sparkasse banka ob vlogi za stanovanjski kredit izvede oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca. Vlogo za odobritev stanovanjskega kredita boste oddali banki skupaj s potrebno dokumentacijo ter osnutek prodajne pogodbe ali kopija že overjene prodajne pogodbe, fotokopijo potrdila o morebitnih že plačanih delih kupnine ter po presoji banke tudi izjave občine, solastnikov in etažnih lastnikov, da ne bodo uveljavljali predkupne pravice.