Posojilo s fiksno ali z variabilno obrestno mero? Spremembe po letu 2020

Trenutno je variabilna obrestna mera veliko nižja kot fiksna. Zgodi se tudi, da postane negativna, kar občutno zmanjša mesečni obrok kredita. Fiksna obrestna mera pa zagotavlja enak mesečni obrok do konca odplačevanja posojila. Obrestna mera je v bistvu cena denarja, ki si ga sposojamo. Vsaka od obeh vrst obrestnih mer ustreza točno določenim primerom. V nadaljevanju spoznajte, kdaj izbrati za kredit variabilno obrestno mero in kdaj fiksno. Pozor: banke ne bodo ponujale nizke fiksne obrestne mere v nedogled. Zato pohitite.

Hitre povezave:
  • 1. Variabilna obrestna mera
  • 2. Fiksna obrestna mera
  • Kredit pri najboljši banki

1. Variabilna obrestna mera

Trenutno so pri bankah najugodnejši stanovanjski hipotekarni krediti z variabilno obrestno mero. Mesečni obrok kredita je sestavljen iz pogodbeno fiksnega bančnega pribitka ter spremenljive variabilne obrestne mere. V skladu s formulo:

Mesečni obrok = Variabilna obrestna mera + Pribitek

Danes je varibilna obrestna mera vezana na medbančno posojilno obrestno mero negativna. V letih 2017 do 2020 pa se tudi še ne pričakuje, da bi variabilna obrestna mera zrasla. Bančni pribitek je okoli 1% in se tekom dobe odplačevanja ne spreminja. V praksi znaša variabilna obrestna mera -0,2% in s pribitkom 2% boste realno odplačevali kredit z obrestno mero 1,8%. Zato so krediti, tako potrošniški kot stanovanjski, ki imajo variabilno obrestno mero še vedno zelo ugodni in imajo nizek mesečni obrok.

Variabilna obrestna mera – malo veselja, nekaj skrbi

Euribor
Nenormalno nizka Euribor obrestna mera po letu 2009. Angleži bodo rekli “what comes up must come down” in verjetno tudi obratno zlasti pričakovano po letu 2020.

Banka vam bo tekom trajanja kreditne pogodbe redno pošiljala informacijo o gibanju Euribor obrestne mere, na katero je vezana kreditna variabilna obrestna mera. Ko bo ta padala, boste olajšani in polni veselja. Ko pa bo rasla, boste zaskrbljeni in v strahu pred njeno nadaljnjo rastjo, saj se bo s tem povečeval tudi mesečni obrok (anuiteta) kredita. V času recesije je variabilna obrestna mera občutno rasla, vendar jo je nato Evropska centralna banka umetno znižala, da bi spodbudila gospodarsko rast. Tudi nesrečne kredite v švicarskih frankih je prizadela odločitev švicarske centralne banke, da okrepi švicarski frank (CHF) in s tem povečala mesečni obrok kreditom vezanim na švicarsko medbančno obrestno mero.

2. Fiksna obrestna mera

Slabost fiksne obrestne mere v času do leta 2020 je, daje nekoliko višja od njene variabilne konkurentke. V letu 2017 se odobravajo bančni krediti s fiksno obrestno mero, ki znaša od 2% naprej. Višina fiksne obrestne mere bo odvisna od dobe plačevanja kredita in vrednosti nepremičnine, ki jo kupujete.

Prednost fiksne obrestne mere je zanjšanje tako pozitivnega kot tudi negativnega tveganja v primeru nihanj borznih trgov, inflacije in deviznih tečajev. V kolikor bo inflacija poskočila, obstaja možnost, da se bo mesečni obrok realno zmanjševal, saj boste prejemali zaradi inflacije večjo plačo. Obrok pa bo vedno enak.

Slabost fiksne obrestne mere je, da bomo za isto višino kredita plačevali večji mesečni obrok kot če bi kredit vzeli z variabilno obrestno mero. Zlasti v letih do 2020, ko inflacije praktično ni in referenčne obrestne mere padajo.

Kredit pri najboljši banki

Gotovinski kredit
Odločitev za kredit s fiksno ali variabilno obrestno mero

V dani situaciji, ko se cene ne povečujejo in ni inflacije, je za kratkoročne kredite najbolj optimalno izbrati variabilno obrestno mero. Vsaj do leta 2020 predvidevajo analitiko, da bo občasno tudi negativna. Zato je pogoje z nizko variabilno obrestno mero vredno izkoristiti za kreditiranje nakupa z dobo odplačevanja do 5 let:

  • nakup avtomobila,
  • prenova stanovanja,
  • hitri gotovinski kredit,
  • odplačilo starih kreditov.

Za dolgoročne kredite variabilna obrestna mera ni smiselna, saj ni zagotovila, da po leto 2020 ne bo podivjala. Lahko jo povzroči inflacija, nemiri na broznih trgih ter politična kriza. Zagotovo tudivnaprej ne poznamo posledic dejanj, ki jih bodo izvajale ZDA, Kitajska ter Rusija v prihodnosti na geo-političnem področju.

Za dologoročne kredite je danes najbolj ustrezna fiksna obrestna mera. Krediti s trajanjem odplačilne dobe preko leta 2020 bodo najbolje zavarovani, če za njih izberete fiksno obrestno mero in do tedaj plačujete nekoliko (vendar ne drastično) višjo anuiteto kot pri kreditih z variabilno obrestno mero. Izognili se boste špekulacijam in trepetanjem glede nihanj na denarnem trgu. V primeru inflacije se bo zaradi povečanja cen in posledično tudi vašega prihodka kredit kar sam odplačeval. Zaradi varnosti in stabilnosti je kredit s fiksno obrestno mero najbolj priporočljiv za stanovanjske kredite. Preverite možnost pridobitve kredita s fiksno obrestno mero pri bankah:

V primeru odločitve za kredit s fiksno obrestno mero je potrebno pri sestavi in podpisu pogodbe posebej paziti, da banka vanjo ne vključi klavzule, da lahko fiksno obrestno mero spremeni v primeru, ki je njej ugoden. V kreditne pogodbe s spremenljivo obrestno mero pa je koristno vključiti klavzulo za reprogramiranje odplačevanja kredita, v kolikor variabilna obrestna mera v prihodnosti podivja.