Posojila za študente – so možna in kako do njih?

Študiraš in si moraš sposoditi denar? Zakaj ne uporabiš katerega od mnogih štuendtskih posojil, ki so ti danes na voljo pri bankah in posojilnih inštitucijah v Sloveniij? Posojila za študente ponujajo različne bančne in nebančne družbe.

Hitre povezave:
  • Študentski krediti
  • Kredit, ko ni pomoči od staršev
  • Ugodnosti za študente pri kreditiranju
  • Prekoračitev limita kot rešitev?

Študentski krediti

Posojila so dobra alternativa virom dohodka, ki pomagajo financirati študij in druge stroške. Prednost je, da so primerni predvsem za dijake na srednjih šolah, študente na visokih šolah in univerzah. Nimate dokazila o finančnih prihodkih. Posojila za študente tudi upoštevajo, da imajo študenti svoje naloge in se predpostavlja, da se bo po uvedbi šolnin na univerzi s tem omogočilo dokončanje študija.

Kredit, ko ni pomoči od staršev

Bančne institucije dovoljujejo dostop do posojila za študente zelo previdno. Študenti so za njih rizična skupinam ker nimajo stalen dohodek. Zato večina od njih zahteva ravnotežje med njihovimi dohodki v obliki štipendij in študentskega dela ter pomoč staršev. Če študent ne želi pomoči staršev, je potrebno za študnetski kredit dokazati svoj stalni dohodek. Nekateri študenti ga imajo.

Ugodnosti za študente pri kreditiranju

Posojila za študente imajo ponavadi boljšo obrestno mero, ki je nižja od potrošniškega kredita zaradi naslednjih okoliščin:

  • pogostokrat so študentska posojila subvencionirana s strnai države.
  • doba odplačevanja je lahko tudi več let.
  • obstaja tudi možnost, da študent odloži odplačevanje.
  • študent se lahko pogodi za fiksno obrestno mero odplačevanja obresti.
  • pri banki lahko študent po šolanju spremeni svoj bančni račun v račun višje kategorije, s čimer si lahko kot komitent ustvari boljše pogoje pri poslovanju z banko.

Prekoračitev limita kot rešitev?

Poleg študentskih posojil, lahko namesto kratkoročnih posojil študenti uporabijo črpanje sredstev z naslova limita na bančnem računu. Ta so na voljo v vsakem trenutku, potrebna je samo odločitev. Pri tej vrsti tudi ni potrebne nobene dokumentacije, odločitev banke ali zavarovanj. Prekoračitev je primerna za reševanje kratkoročnega pomanjkanja denarja. Če študent povrne limit na dogovorjeni datum, je ta možnost financiranja zelo učinkovita in koristna.