📖 Odpri me:

Digitalna preobrazba zdravstva in zdravstvenega varstva

Vodenje, ,

Tudi v zdravstvu obstaja velika potreba po digitalni transformaciji.

Digitalna transformacija zdravstva je eden ključnih strateških ciljev Slovenije na poti v EU